Medieval

También en Castellano


La filosofia medieval és la que es desenvolupada a Europa des de la caiguda de l’imperi romà (finals del segle V) fins el renaixement (segles XV i XVI)

Generalment la dividim en cinc etapes:
* La patrística
* La filosofia islàmica
* La filosofia jueva
* Averroisme
* Escolàstica