Estat Social de Dret

L’Estat del benestar

per filosofem,Què és l’Estat Social de Dret?

Activitat 1. Escriu la definició, les característiques i els tipus, si n’hi ha, dels conceptes "Estat", "País" i "Nació"

Activitat 2. Escriu què tenen en comú els tres conceptes anteriors (Estat, País i Nació)

Activitat 3. Escriu les diferències que hi ha entre els vocables anteriors (Estat, País i Nació)

Activitat 4. Defineix què és un Estat Social de Dret

L’Estat social de dret sorgeix del convenciment que el reconeixement legal dels drets individuals és indispensable, però insuficient. L’Estat també ha d’esmenar les deficiències i desigualtats generades pel sistema econòmic (el capitalisme). La funció principal de l’Estat ja no és sols protegir i vetllar únicament pels drets individuals, sinó que entre les seues funcions també està promoure el benestar de la ciutadania. És a dir, crear un Estat de Benestar. L’objectiu de l’Estat de Benestar és aconseguir la protecció de l’ésser humà des que naix fins que mor, recollint una llarga tradició històrica de lluita pels drets socials. Educació, sanitat, prestacions econòmiques (en cas de no trobar ocupació, de malaltia o de jubilació)... Es tracta de protegir la població més perjudicada per les conseqüències negatives del liberalisme econòmic. En termes generals, l’Estat de Benestar ha consistit en la institucionalització dels drets socials de la ciutadania.

Fonts d’informació:

Gran enciclopèdia catalana: Liberalisme econòmic
Història del món contemporani: El liberalisme econòmic

Escriu un missatge o comentari

Fòrum moderat a priori

El teu missatge serà mostrat en estar validat per l'administradora de la web.
Gràcies per la teua participació!

Per crear paràgrafs, deixeu simplement una línia buida.