Material didàctic d’Amnistia Internacional

Pena capital o pena de mort

Càstig establert per l’Estat, el qual consisteix en matar una persona condemnada per un delicte establert en la legislació

per Àngels Varó Peral,"No permitiré injusticias ni juego sucio, pero si se pilla a alguien practicando la corrupción sin que yo reciba una comisión lo pondremos contra la pared... ¡Y daremos la orden de disparar!"
(Diálogo de Groucho Marx en Sopa de ganso)

"La pena de muerte es signo peculiar de la barbarie." (Victor Hugo)

"Sólo en los Estados Unidos puede un corresponsal de un tribunal oir a un juez decir ’¡Voy a ayudarles a freír al negraco!’, informar de ello y que la justicia aparte la vista". (Mumia Abu-Jamal)

Pena de mort
Rubén Matas

La pena de mort és una violació dels drets humans que, a diferència d’altres violacions, com per exemple la tortura, les execucions extrajudicials o les "desaparicions", no s’oculta ni es nega, al contrari, forma part de les lleis del país que l’aplica.

És la màxima negació dels drets humans perquè viola el dret fonamental a la vida proclamat a la Declaració Universal dels Drets Humans. (Dossier sobre pena de mort d’Amnistia Internacional)

L’ús de l’execució formal com a càstig es remunta pràcticament als principis mateixos de la història escrita. Molts registres històrics, així com pràctiques tribals primitives, indiquen que la pena de mort ha estat part dels sistemes judicials des del principi de l’existència dels mateixos; els càstigs comunitaris incloïen generalment compensació per part de l’infractor, càstig corporal, repudi, exili i execució. Tanmateix, en comunitats petites els crims solen ser rars, i l’assassinat resulta ser gairebé sempre un crim passional. Per aquesta raó les execucions i l’exili solien ser càstigs molt infreqüents. Usualment se solia emprar la compensació o el repudi. (Viquipèdia: pena de mort)

Adaptació del dossier al treball d’aula:

 1. Feu un grup de quatre persones i distribuir-vos el treball. Cada persona triara una de les següents preguntes:
  • per què s’aplica aquest càstig?,
  • quin tipus de persones són castigades amb la pena de mort?
  • on s’aplica aquest càstig?
  • com s’aplica?
 2. Cada membre del grup cercarà la informació necessària per contestar la pregunta triada anteriorment.
 3. Finalment, el grup farà una presentació de diapositives amb la informació replegada sobre la pena de mort

Temporització

 • Utilitzareu sis sessions per fer aquest treball.

Veure en línia : Material didàctic sobre la pena de mort d’Amnistia Internacional

Escriu un missatge o comentari

Fòrum moderat a priori

El teu missatge serà mostrat en estar validat per l'administradora de la web.
Gràcies per la teua participació!

Per crear paràgrafs, deixeu simplement una línia buida.