Ciutadania en un món global. Imagina

Cançò de John Lennon

per filosofem,Imagina’t que tothom ho comparteix tot arreu del món.

Activitat 1: Cerca i escriu una breu biografia de John Lenon i inclou informació sobre la cançò ’Imagine".

Activitat 2: Escolta atentament la cançó ’Imagine’ de John Lennon en alguna de les versions que n’hi ha a continuació:

Imagine, versió en anglés:

Imagine, versió en àrab i anglés

Imagine, versió català

Imagine, versió francés

o, qualsevol altra versió que conegues.

Imagine, John Lennon
Imagine Imagínate Imagina’t

Imagine there’s no Heaven
It’s easy if imagine you try
And no Hell below us
Above us only sky

Imagine all the people
Living for today
Imagine there’s no country
It isn’t hard to do

Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you will join us
And the world will be as one

Imagine no posessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
Or Brotherhood of Man

Imagine all the people
Sharing all the world
You may say that I’m a dreamer
But I’m not the only one

I hope someday you will join us
And the world will be as one

Imagina que no hay paraíso,
Es fácil si lo intentas,
Ningún infierno debajo de nosotros,
Arriba de nosotros, solamente cielo,
Imagina a toda la gente
Viviendo al día...

Imagina que no hay países,
No es difícil hacerlo,
Nada por lo que matar o morir,
Ni religiones tampoco,
Imagina a toda la gente
Viviendo la pida en paz

Imagina que no hay posesiones,
Me pregunto si puedes,
Ninguna necesidad de codicia o hambre,
Una hermandad del hombre,
Imagina a toda la gente
Compartiendo todo el mundo...

Tu puedes decir que soy un soñador,
Pero no soy el único,
Espero que algún día te nos unas,
Y el mundo vivirá como uno solo.

Imagina que no hi ha cel.
Pensa-hi per un moment.
No hi ha un infern sota els teus peus.
Només per sobre el firmament.

Imagina’t a tot el món
vivint en el present, oh, oh, oh, oh, oh...

Imagina que no hi ha nacions.
És fàcil si tu ho vols.
Res per morir o per matar
i tampoc religions.

Imagina’t a tot el món
vivint la vida en pau, oh, oh, oh, oh, oh...

Ja pots dir-me somniador si vols
però com jo hi ha molta gent.
Només cal que t’hi afegeixis
i el món serà un lloc molt diferent.

Imagina que hi ha un sol món
i que tot és per tots.
Res per morir o per matar,
només fraternitat.
Imagina’t a tot el món
compartint-ho tot, oh, oh, oh, oh, oh...

Si, pots dir-me somniador si vols
però com jo hi ha molta gent.
Només cal que t’hi afegeixis
i el món serà un lloc molt diferent.

Activitat 3: Digues quin és el tema i les idees que transmet la cançó.

Activitat 4: Fes una ressenya de la cançò ’Imagine’ de John Lennon.

Escriu un missatge o comentari

Fòrum moderat a priori

El teu missatge serà mostrat en estar validat per l'administradora de la web.
Gràcies per la teua participació!

Per crear paràgrafs, deixeu simplement una línia buida.