E-PARTICIPACIÓ: PARTICIPAR ÉS DECIDIR

Cacera del tresor feta per Carles Roca Estrada

per filosofem,



La E-participació, sistema de participació comunitari a través d’Internet, pot esdevenir un procés de democratització electrònica que faci més real la democràcia en la que vivim en els nostres temps.

PREGUNTES

  • Què entens per democràcia?
  • Què entens per política?
  • Consideres que vius en una població o zona democràtica?
  • Consideres que vius en un món democràtic?
  • Coneixes sistemes de participació electrònica? Pots comentar-ne 3 encara que només siguin de debat?
  • Què és el vot electrònic?
  • Encara que només sigui com a eina de diàleg, dels que has utilitzat en aquesta casera, quin portal consideres que seria el que més s’apropa a aquesta idea, dins el territori català?
  • Creus que existeix algun cas real i efectiu de participació i decissió electrònica en alguna regió del món. Quin és?
  • Quin és el web del govern espanyol?
  • Quin és el web del govern de Catalunya?

LA GRAN PREGUNTA

Imagina’t que d’avui per demà, el director o directora del teu centre decideix que a partir d’aquest any, no es realitzaran els viatges de final de curs, pels motius que siguen.
Tenint en compte el que has après amb aquesta activitat, planteja la implementació d’un sistema electrònic que permeti revocar aquesta decisió del director o directora del teu centre (necessitaràs el suport d’altres alumnes).
Amb posterioritat, planteja com aplicaries aquest procediment a un nivell mundial.

Veure en línia : La cacera del tresor

Escriu un missatge o comentari

Fòrum moderat a priori

El teu missatge serà mostrat en estar validat per l'administradora de la web.
Gràcies per la teua participació!

Per crear paràgrafs, deixeu simplement una línia buida.