Sindicatura de Greuges

per Àngels Varó Peral,Apropament conceptual a la figura de "Síndica de Greuges". Qui la tria? Quins són els trets que caracteritzen les seues actuacions? Quines són les seues competències?

Després podem llegir alguns articles de premsa relatius a les actuacions de la Síndica de Greuges.

Finalment, podem fer una valoració moral de les actuacions del Consell del Govern Valencià, tot utilitzant com valors ètics els drets humans, mitjançant un debat a l’aula.

SÍNDICA DE GREUGES:

* Què és? La Constitució espanyola de 1978 va crear, a través de l’article 54, la institució del Defensor del Poble, alt comissionat de les Corts Generals per a la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts en el seu títol primer, mitjançant la supervisió, a este efecte, de l’activitat de l’administració pública.

En la nostra Comunitat Autònoma, la figura del Defensor del Poble va ser prevista per l’Estatut d’Autonomia, amb la denominació "Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana".

Emilia Caballero Álvarez
Síndica de Greuges

* Qui és? EMILIA CABALLERO ÁLVAREZ és síndica de Greuges en funcions des del 9 d’abril de 2006, dia en què va cessar com a síndic Bernardo del Rosal, per expiració del seu mandat.

Abans de la seua etapa en la institució, va exercir la seua labor professional com a advocada especialitzada en la defensa de les dones en el camp del dret civil i penal. Com a professora de Dret i Gènere, va impartir seminaris per als alumnes de 5é curs de Dret en la Universitat d’Alacant, des de 1990 fins a 1999. És integrant de la Coordinadora Estatal de Dones Advocades, Sòcia Fundadora de l’Associació de Dones Juristes Themis, expresidenta del Fòrum contra la Violència de Gènere i de l’Agrupació de Dones Advocades del Col·legi d’Advocats d’Alacant. Ha impartit conferències i seminaris sobre violència de gènere, evolució dels drets de les dones i tràfic d’éssers humans en diverses ciutats d’Espanya i en països de la Unió Europea i d’Iberoamèrica. Ha publicat nombrosos articles d’opinió sobre la problemàtica, la situació i els interessos de les dones, com també diversos treballs en publicacions col·lectives.

* Qui la tria? El Síndic de Greuges ha de ser elegit per, com a mínim, les dos terceres parts dels diputats que componen el Ple de les Corts Valencianes, per un període de cinc anys, sense perjudici de poder ser reelegit

* Quins són els trets que han de caracteritzar les seues actuacions? La Síndica de Greuges és totalment independent en l’exercici de la seua funció i no es troba subjecte a instruccions ni a cap manament imperatiu provinent de la resta d’institucions de la Generalitat. Per tant, amb total independència, podrà iniciar una investigació i resoldre una queixa, i la seua actuació no estarà influenciada per agents externs que puguen condicionar el seu criteri.

Informe 2007 de la Síndica de Greuges

* Quines són les seues competències? La seua missió fonamental és vetlar pel compliment i respecte dels drets i les llibertats que té la persona, d’acord amb el títol primer de la Constitució i el nostre Estatut d’Autonomia, davant l’administració de la Comunitat Autònoma Valenciana. Es tracta de garantir que els actes i les resolucions que emanen dels òrgans de l’administració de la Generalitat s’ajusten als principis que reconeixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia.

Escriu un missatge o comentari

Fòrum moderat a priori

El teu missatge serà mostrat en estar validat per l'administradora de la web.
Gràcies per la teua participació!

Per crear paràgrafs, deixeu simplement una línia buida.